שוט בלסט BSM לפרופילים גדולים ופלטות

שוט בלסט BSM לפרופילים גדולים ופלטות

רוחב 1650 מ"מ

גובה 1200 מ"מ